H&M Geschenkkarte und online einkaufen. exp. 2


Sehr geehrter Informant, zuerst herzlichen Dank für Ihre Mithilfe an dieser Untersuchung. Wir bitten Ihnen die zwei zugelieferten Texten gründlich zu lesen und nach jeder Text die Fragen zu beantworten. Von Ihnen wird gefragt, ob Sie die gestellten Thesen zustimmen oder nicht.


Er zijn 12 vragen in deze enquête.
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.