Vragenlijst masterherziening Departement Talen, Literatuur en Communicatie


Beste student,


De Universiteit Utrecht heeft een project gestart om de Utrechtse

masterprogramma’s te evalueren en te vernieuwen. Deze vernieuwingen staan gepland

vanaf het studiejaar 2015 - 2016. Het komend studiejaar, 2014 - 2015, blijven alle

bestaande masterprogramma’s dus nog gewoon gehandhaafd.

Met deze enquête wil het Departement Talen, Literatuur en Communicatie

de mening van haar bachelor studenten peilen. De vragenlijst bestaat uit twee delen.

In het eerste deel gaat het om de vraag wat jij wilt gaan doen na de afronding van de

bachelor die je nu volgt. Wil je een MA programma gaan volgen, zo ja welk?

Waar wil je dat gaan volgen, in Utrecht of elders?


 

In het tweede deel vragen we je mening over mogelijke vernieuwingen in het

masteraanbod. We leggen je alternatieven programma’s voor op het gebied van

Taalkunde, Letterkunde, Communicatie en programma’s die in samenwerking met

Geschiedenis en Media- en Cultuurwetenschappen kunnen worden aangeboden.

Jouw mening gebruiken we bij de beslissing over de verdere uitwerking van deze

plannen.

Je medewerking wordt dus bijzonder op prijs gesteld.


Informatie over de enquête kun je vragen bij Maxime Voestermans

(M.Voestermans@uu.nl) of Jan ten Thije (j.d.tenthije@uu.nl)


Hartelijk dank voor je medewerking,

Prof. Dr. P. Schrijver

Onderwijsdirecteur Departement Talen, Literatuur en Communicatie


Er zijn 32 vragen in deze enquête.